Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

30 grudnia 2021

  Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące POPŻ 2014-2020. Podprogram 2021 (okres XII/2021-VI/2022):

 POPŻ 2021 – cel, okres dystrybucji, kryteria, zadady, skargi, działania towarzyszące

 Więcej informacji – strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

29 grudnia 2021

  Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące efektów POPŻ 2014-2020. Podprogram 2020 (okres XII/2020-VIII/2021):

 POPŻ 2020 – efekty

1 lutego 2021

  Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące POPŻ 2014-2020. Podprogram 2020 (okres XII/2020-VIII/2021):

 POPŻ 2020 – opis

 POPŻ 2020 – cel, okres dystrybucji, kryteria, zadady, skargi, działania towarzyszące

Copyright © 1989- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta