Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się uniża, będzie wywyższony  

Łk 14, 11

ks. Jerzy Adam Marszałkowicz


  Poniżej zamieszczamy świadectwa dotyczące osoby i życia ks. Jerzego Adama Marszałkowicza.


 Świadectwo ks. bpa Józefa Pazdura 

 Świadectwo ks. Aleksandra Radeckiego 

 Świadectwo Pana Jana Sznajdera 

 "Ku pamięci Brata Jerzego" – film o. Sylwestra Wydry (SVD)  

 Świadectwo Pani Katarzyny Kowalskiej 

 Świadectwo o. Zbigniewa Winiarza (CCG), spowiednika ks. Jerzego Marszałkowicza 


  O łaskach otrzymanych przez wstawiennictwo śp. brata Jerzego Adama Marszałkowicza prosimy informować Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Bielice 127, 48-316 Łambinowice (osoba do kontaktu: Ewelina Koclęga-Wójtowicz – Prezes Koła).


Różaniec

Copyright © 1989- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta