Zarząd (kadencja 2019-2023)


Prezes (do 28.10.2021r.)
Teresa Rojek


Prezes (od 28.10.2021r.)
Ewelina Koclęga-Wójtowicz


Wiceprezes
ks. Bronisław Dołhan


Sektetarz
Edwarda Ważny


Skarbnik
Andrzej Misz


Członek Zarządu
Grażyna Antczak

Komisja Rewizyjna (kadencja 2019-2023)


Przewodniczący
Urszula Chudobowicz


Zastępca Przewodniczącego
Halina Fabian


Sekretarz
Tomasz Mikiewicz


Członek Komisji
Krystian Warzecha

Copyright © 1989- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta