Z dniem 1 lipca 2018r. zgodnie z uchwałą nr 2/4/2018 Zarządu Koła Bielickiego, Schroniska Św. Brata Alberta w Bielicach podzielono na dwie oddzielne placówki, tj. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta (budynek "Albert" oraz cztery kontenery mieszkalne) oraz Schronisko z Usługami Opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata Jerzego Adama Marszałkowicza (budynek "Jerzy" oraz "Biały Domek"). Placówki przeznaczone są wyłącznie dla pełnoletnich mężczyzn.

 
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta - budynek 'Albert'

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta – budynek "Albert"

 
Schronisko z Usługami Opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata Jerzego Adama Marszałkowicza - budynek 'Jerzy'

Schronisko z Usługami Opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata Jerzego Adama Marszałkowicza – budynek "Jerzy"

 

Copyright © 1989- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta