Nasze Koło prowadzi Punkt wydawania odzieży oraz Punkty wydawania żywności.

 

Punkt wydawania odzieży
w Łambinowicach

 –  ul. Zawadzkiego 33, 48-316 Łambinowice

 – bezpłatnie / symboliczna ofiara

 – odzież, pościel, zabawki, itp.

 

Punkt wydawania żywności
w Bielicach

 –  Bielice 127, 48-316 Łambinowice

 – bezpłatnie

 – żywność, słodycze, napoje, itp.

 

  W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Podprogram 2021) wydajemy żywność osobom zakwalifikowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach.

 

Punkt wydawania żywności
w Łambinowicach

 –  ul. Zawadzkiego 33, 48-316 Łambinowice

 – bezpłatnie

 – żywność

 – wymagana kwalifikacja z OPS

 
 
 

Copyright © 1989- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta