Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania za przekazanie nam 1% podatku.

"Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia,
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech ześle tobie pomoc z świątyni
i niech cię wspiera z Syjonu.
Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz,
i wypełni każdy twój zamysł"

Ps 20,2-5

 

  W roku 2022 w ramach 1% została nam przekazana kwota 6.585,10zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej (6.585,10zł).

 

  W roku 2021 w ramach 1% została nam przekazana kwota 5.359,80zł. Środki te w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów energii elektrycznej (5.359,80zł).

 

  W roku 2020 w ramach 1% została nam przekazana kwota 7.057,00zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup opału (2.238,60zł) oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej (4.818,40zł).

 

  W roku 2019 w ramach 1% została nam przekazana kwota 5.863,80zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup leków dla naszych Podopiecznych (1167,00zł), zakup opału (2.609,30zł) oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej (2.087,50zł).

 

  W roku 2018 w ramach 1% została nam przekazana kwota 6.765,50zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup leków dla naszych Podopiecznych (816,08zł), zakup opału (837,47zł) oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej (5.111,95zł).

 

  W roku 2017 w ramach 1% została nam przekazana kwota 5.392,10zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup leków dla naszych Podopiecznych (570,97zł), zakup opału (2.283,03zł) oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej (2.538,10zł).

 

  W roku 2016 w ramach 1% została nam przekazana kwota 6.425,10zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup leków dla naszych Podopiecznych (887,60zł) oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej (5.537,50zł).

 

  W roku 2015 w ramach 1% została nam przekazana kwota 9.303,80zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup leków (1.334,93zł), zakup żywności (1.140,09zł) dla naszych Podopiecznych oraz naprawę sprzętów i środków transportu (6.828,78zł).

 

  W roku 2014 w ramach 1% została nam przekazana kwota 6.516,55zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup leków (308,06zł) oraz opału (6.208,49 zł) dla naszych Podopiecznych.

 

  W roku 2013 w ramach 1% została nam przekazana kwota 7.242,58zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup leków (5.646,65zł) oraz żywności (1.595,93 zł) dla naszych Podopiecznych.

 

  W roku 2012 w ramach 1% została nam przekazana kwota 3.467,92zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup leków, płynów do walki z wszawicą i grzybicą oraz materiałów opatrunkowych dla naszych Podopiecznych.

 

  W roku 2011 w ramach 1% została nam przekazana kwota 2.868,30zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup leków, płynów do walki z wszawicą i grzybicą oraz materiałów opatrunkowych dla naszych Podopiecznych.

 

  W roku 2010 w ramach 1% została nam przekazana kwota 4.953,85zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup leków płynów do walki z wszawicą i grzybicą oraz materiałów opatrunkowych dla naszych Podopiecznych.

 

  W roku 2009 w ramach 1% została nam przekazana kwota 2.289,28zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup leków dla naszych Podopiecznych.

Copyright © 1989- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta