Możesz pomóc przekazując 1% podatku (KRS 0000339423) lub składając ofiarę. Dziękujemy. | druki: wpłata  / przelew  | nr konta

      

  Każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież.
Jak nie można dużo – to mało, inaczej nie ma przytuliska  

Św. Brat Albert


Św. Brat Albert Chmielowski |źródło: www.wikipedia.pl | koloryzacja:colourise.sg

Św. Brat Albert Chmielowski, CFA

  Idea powołania stowarzyszenia pomagającego bezdomnym pojawiła się na początku lat siedemdziesiątych zeszłego wieku. Jej realizacja musiała jednak poczekać całą dekadę, aż do czasów Solidarności. W 1981 roku grupa inicjatorów wraz z księdzem Jerzym Adamem Marszałkowiczem powołała do życia Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. Głównym zadaniem Towarzystwa stało się tworzenie schronisk dla bezdomnych. Pierwsze, nazwane Schroniskiem Brata Alberta, powstało we Wrocławiu. Ksiądz Jerzy Marszałkowicz zamieszkał w nim wraz z Podopiecznymi, których liczba sięgała nawet stu. Później w całej Polsce powstały liczne schroniska dla mężczyzn, kobiet i matek z dziećmi, a także sierocińce i hospicja.


Ks. Jerzy Adam Marszałkowicz | foto: ZG TPBA

Ks. Jerzy Adam Marszałkowicz

  W roku 1988 ks. Jerzy zorganizował Schronisko Brata Alberta w Bielicach i został jego kierownikiem. Schronisko to było jednostką podległą Zarządowi Głównemu we Wrocławiu. W dniu 1 października 1989 roku za staraniem ks. Jerzego powstaje Koło Bielickie, którego prezesem zostaje Pani Teresa Rojek. Od tego czasu Schronisko Brata Alberta w Bielicach staje się się Kołem podległym Zarządowi Głównemu we Wrocławiu. Podstawową działalnością Koła od początku powstania jest prowadzenie schronisk dla bezdomnych mężczyzn.

  Aktualnie prowadzimy dwa Schroniska, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta oraz Schronisko z Usługami Opiekuńczymi dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata Jerzego Adama Marszałkowicza.

  Istniejemy dzięki Opatrzności Boskiej, która przez życzliwych ludzi pomaga nam pomagać. Staramy się działać w duchu naszego Patrona, który powiedział:


  Wszystkie sprawy zdawać na Opatrzność Boską,
która obmyśla najdrobniejsze szczegóły  


  Wierzymy, że to sprawi, że nie zejdziemy z obranej drogi...Copyright © 1989- Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta